2011  PNASA South Texas Nurse Imagemaker awardee:                 Marietta Dela Cruz

                                    
  2012  PNASA South Texas Nurse Imagemaker awardee:                   Dr. Ma. Danet Lapiz-Bluhm

                                    
  2013  South Texas Nurse Imagemaker Awardee:                             Josie Schantz

                                    
  2014  South Texas Nurse Imagemaker Awardee:                           Hedda Gonzalez

                                    
  2015  South Texas Nurse Imagemaker Awardee:                             Gertrude Umaming

                                   
  2016  South Texas Nurse Imagemaker Awardee:                            Salvie Guillao

                                   
  2017  South Texas Nurse Imagemaker Awardee:                             Floranie Ora

                                   
  2018  PNASA South Texas Nurse Imagemaker Awardee:                           Aura Casabar

PNASA congratulates newly recognized Nurse Imagemakers Aura Casabar, BSN, RN, CCM and Golda Manalili, MSN, RNC  on May 5, 2018 at the Texas Nurses Association District 8    "South Texas Nurse Imagemaker  Celebration" at  LaQuinta Medical Center, San Antonio

                                   
  2019  South Texas Nurse Imagemaker Awardee: 

              Dr. Jane Neri